نوشیدنی ها

نوشیدنی ها مهم ترین خدمت کافی شاپ ها می باشد و کیفیت نوشیدنی های هر کافی شاپ نشان دهنده ی حرفه ای بودن آن است. پس شناخت نوشیدنی های قهوه برای تبدیل شدن به یک باریستای حرفه ای ، ضروری است.