دانستنی های قهوه

دانستنی های قهوه برای باریستا ها از ضروریات است زیرا اگر از جدید ترین متد های دم آوری قهوه و دانستنی های مدرن قهوه عقب بمانند نمی توانند خدمات مناسب بدهند.