خانه قهوه

اموزش اسپرسو 1

روش تهیه اسپرسو ایده آل

روش تهیه اسپرسو ایده آل

برای تهیه یک اسپرسو خوب نکاتی وجود داره که حتما باید رعایت بشه. استفاده از ترازو: برای اندازه گیری میزان قهوه ای که درون پرتافیلتر

Read More »