دم آوری قهوه

یکی از مهم ترین قدم هایی که برای تبدیل به باریستا شدن باید برداریم ، آموزش کامل و شناخت انواع دم آوری قهوه است که باید به صورت اصولی آموزش ببینیم تا مسیر بهتری را پی بگیریم.